Gerilim Giderme Tavlaması:

Döküm dövme gibi sıcak şekillendirme sonrası meydana gelebilecek iç gerilimlerin ortadan kaldırılması için yapılan bir ısıl işlemdir.Bu tavlamada yapı değişimi söz konusu değildir. Gerilim Giderme Tavlamasında sıcaklık en yüksek kullanım sıcaklığının üstünde fakat özellik değişimlerinin rastlandığı sıcaklık derecesi altında gerçekleştirilmelidir. Örneğin 100C de sıcaklığa ısıtmakla sertlik de dikkate değer bir düşme olmaksızın iç gerilmeler önemli ölçüde azaltılmış olur.

Isıl işlem görmemiş parçalar için gerilim giderme tavlamasında sıcaklık değeri A1(723) sıcaklığının altında seçilmelidir. Yeni gerilmelerin oluşmasını engellemek için parçalar fırında yavaş soğutulmalıdır. Gerilmelerin yok olmasını sağlayan süre genellikle 2-4 saatte tamamlandığından özel durumlar dışında daha uzun süre genellikle beklenmez.

Gerilim Giderme Tavlaması örneğin kaynak edilmiş parçalarda iç gerilmeleri azaltmak için kullanılır.

Gerilim giderme tavlamasının yapılış amaçları:

- İç gerilmeleri gidererek parçanın çarpılma veya çatlamasını önlemek
- Boyutsal kararlılık geliştirmek. Talaşlı imalat sonrası boyut değişimlerinin önüne geçmek.
- Kaynak veya soğuk işlem görmüş parçanın gerilmelerini azaltmak.

Gerilim giderme tavlamasında parçalar, 550-650 °C arasındaki bölgeye yavaş erişecek şekilde ısıtılır( Örneğin  saatte 100 derece hızla) ve burada yaklaşık olarak 2-4 saat süre ile tavlanır. ( Bu yükleme sıklığına , parça kalınlığına göre değişir.) Soğutma, parçanın bütün kısımları daima aynı sıcaklıkta kalacak şekilde yani çok yavaş yapılır.
Gerilim giderme tavlaması; sıcak dövülmüş ve dökülmüş malzemelere talaş kaldırma işlemi uygulanmadan önce, dar tolerans aralıklı parçalara yüzey temizlemeden evvel ve kaynak yapılmış parçalara uygulanır .  • Normalizasyon  • İzotermik Tavlama

  • Yaşlandırma

  • Takım Çelikleri Sertleştirme


  • Kumlama

  • Renklendirme

KİMLİK MEDYA ©  2012 Poziterm.com.tr  Tüm Hakları Saklıdır.